Tiêu Đề: [293.1m2 - Sổ Riêng] Đất Bình Mỹ Củ Chi - 3.5tỷ

Địa chỉ: Bình Mỹ, Củ Chi, TP Hồ Chí Minh

Diện tích: 293.1m2

Giá: 3.5tỷ

Hình thức sử dụng: sử dụng riêng

Mục đích sử dụng: đất ở và đất trồng cây lâu năm

Số điện thoại: 0358248789 - Tuấn, 0933167099 - Trang, 0356089789 - Minh 

Mã sản phẩm:  P1