[206m2 - Sổ Riêng] Nhà ở Đông Thạnh Hóc Môn - 5tỷ


[293.1m2 - Sổ Riêng] Đất Bình Mỹ Củ Chi - 3.5tỷ